دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب حشرات موذی ، تعبیر حشرات موذی در خواب

تاريخ : 16 جولای
اگر خواب حشرات موذی دیده اید می توانید در ادامه تعبیر حشرات موذی در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب حشرات موذی یا تعبیر حشرات موذی در خواب

تعبیر خواب حشرات موذی ، تعبیر حشرات موذی در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

بنا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن حشرات در خواب اشاره به تصاویر زیر دارد:
حشرات: التهاب، احساس اینکه چیزی ما را می‌گزد، احساس بی اهمیت بودن، مانند یک مورچه در میان توده‌ای از مورچگان، پروسه خودکار و بی احساس حیات، غرایز سرد و بی احساس.

تعبیر خواب حشرات موذی

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن حشرات موذی هنگام خزیدن در خواب، علامت آن است که خود را از شر بیماری و دردسرهای فراوان زندگی خلاص خواهید کرد.

تعبیر دیدن خوب حشره روی لب در خواب

مطیعی تهرانی: اگر ببینید روی لب‌هایتان حشره ای زشت هست که موجب وحشت خودتان بشود سخنی فتنه انگیز خواهید گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا می‌کنید همین حالت است اگر حشره ای زشت و گزنده روی لب‌های کسی دیگر ببینید.

تعبیر خواب حشره در بینی

مطیعی تهرانی:
  • چنان چه مشاهده کند حشره ای مانند کرم و هزار پا و پشه و مگس از سوراخ بینی او خارج می‌گردد نشانه آن است که خداوند فرزندی به او عطا می‌فرماید.
  • اگر ببینیم پشه ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می‌بینیم و حرف شخصی غیر مسئول موجب دردسر ما می‌شود

تعبیر خواب گزیده شدن توسط حشره

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید حشره ای شما را می‌گزد، نشانه آن است که به شر و نکبت دچار خواهید شد.
  • اگر دختری خواب ببیند حشره ای او را نیش زده است، نشانه آن است که از اعتماد بیش از حد به مردان پشیمان خواهد شد.
لیلا برایت: اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده، یعنی دشمنی به شما آسیب می‌رساند.

تعبیر خواب پشه

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر دیدیم پشه یا پشه‌ها ما را می‌گزند نشان آن است که کسی یا کسانی درباره ما بد می گویند یا بد قضاوت می‌کنند چه در گفتار خود صدیق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگویند. اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه ای دم گوش ما پرواز می‌کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می‌کند و عمل او موجب ناراحتی می‌شود. اگر پشه ای را کشتید دشمنی ضعیف را از خود دور کرده‌اید.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن پشه در خواب، بیانگر آن است موضوعی موجب ناراحتی شما می‌گردد.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن پشه در خواب، نشانه آن است که بیهوده سعی می‌کنید و در مقابل حملات موذیانه دشمنان خود ایستادگی کنید.
  • اگر خواب ببینید پشه‌ها را می‌کشید، نشانه آن است که خانواده ای تشکیل خواهید داد و به ثروت و سعادت دست خواهید یافت.

 

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي