دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب تهمت زدن ، تعبیر تهمت زدن در خواب

تاريخ : 31 جولای

اگر خواب تهمت زدن دیده اید می توانید در ادامه تعبیر تهمت زدن در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب تهمت زدن یا تعبیر تهمت زدن در خواب

تعبیر خواب تهمت زدن ، تعبیر تهمت زدن در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر
بر خلاف آنچه که در بیداری با شنیدن کلمه تهمت و افترا به ذهن هر شخصی خطور می‌کند دیدن آن در خواب نشانه پاکی، سرافرازی و شرف است.

تعبیر خواب تهمت و افترا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
  • تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می‌آورد و دل متهم بی گناه را می‌سوزاند.
  • برای دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خیلی خوب است چون در نجابت و پاکی شهرت خواهند یافت و برای یک دختر هیچ سرمایه ای بهتر از نجابت نیست که از زیبایی نیز خوب‌تر است.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • تهمت زدن دعوا
  • به خود تهمت زدن: خوشبختی

تعبیر خواب تهمت خوردن

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی می‌یابید و به مجد و شرف می‌رسید.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر در خواب شخصی به شما تهمت زد، به این معنا است که باید دقت بیشتری در انتخاب دوست انجام دهید.
  • اگر دختری خواب ببیند که با شخصی دعوا گرفته و به او تهمت می‌زنند، به این معنا است که مورد فریب یکی از اطرافیان قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب تهمت زدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که شما به دیگری تهمت زده‌اید به شرافت او معترف خواهید شد.
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که شخصی به یک نفر دیگر تهمت می‌زند، بیانگر آن است که برای مدتی زندگی ناآرامی خواهید داشت.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي