تعبیر خواب تخمه ، تعبیر تخمه در خواب

تاريخ : 26 جولای

اگر خواب تخمه دیده اید می توانید در ادامه تعبیر تخمه در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب تخمه یا تعبیر تخمه در خواب

تعبیر خواب تخمه ، تعبیر تخمه در خواب, جدید 1401 -❤️ گهر

دیدن هر عملی که در بیداری بیانگر خوش گذرانی و یا سرگرمی است در خواب نشانه مرتکب شدن به گناه و رفتار غیر قانونی است. تخمه نیز می‌تواند در این دسته قرار گیرد زیرا در بیداری برای سرگرمی آن را مصرف می‌کنیم و دیدن آن در خواب بیانگر رفتار همراه با گناه است.

تعبیر خواب تخمه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند او را تخمه است، دلیل که مال زنی خورد و فساد کند و باید که از آن گناه توبه کند، تا از عقوبت حق تعالی نجات یابد و عقیده معبران آن است که تخمه در خواب دیدن، در آن خیر نباشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: 
دیدن تخمه درخواب بر چهار وجه است.
  1. مال ربا
  2. فساد
  3. مال حرام
  4. متابعت هوای نفس

تعبیر خواب تخمه شکستن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تخمه و تخمه شکستن در بیداری یک نوع تفنن و سرگرمی است اما در خواب نشان ارتکاب گناه و اعمال غیر مجاز است. چنانچه در خواب ببینید که تخمه می‌خواهید نشان آنست که خود را با موردی سرگرم می‌نمایید که مطلوب و پسندیده نیست مثل قمار، شرابخواری، اعتیاد و معاشرت‌های بد. خود شما ممکن است آن را بپسندید اما اجتماع نمی‌پسندد و تخمه گویای این قبیل کارهاست.

تعبیر خواب خریدن تخمه

مطیعی تهرانی:
گرفتن یا خریدن تخمه گویای اینست که خود خواب بیننده مشتاقانه این کارها را می‌کند. اگر کسی به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خلاف دعوت می‌کند. تخمه مال حرام و غیر مشروع نیز هست و اگر مقدار زیادی تخمه داشتید خواب شما خبر می‌دهد که به پولی مشکوک و حرام دسترسی می‌یابید. تخمه بو نداده در صورتی که نشکنید خیر و برکت است.

تعبیر خواب تخمه هندوانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدید که تخمه هندوانه، یا کدو یا آفتاب گردان دارید خواب شما می‌گوید خبری به شما می‌رسد که به وسیله آن خود شما می‌توانید منبع خیر و برکت باشید. آنچنان که اگر تخمه بو نداده را در زمین بکارند سبز می‌شود و بار می‌دهد.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي