تعبیر خواب بیلیارد ، خواب بیلیارد بازی کردن

تعبیر خواب بیلیارد و یا تعبیر بیلیارد بازی کردن در خواب

دیدن میز و توپ بیلیارد در خواب بیانگر دوستی‌های نابخردانه است که شمار را ضعیف و در نهایت از بین خواهد برد.
تعبیر خواب بیلیارد
لیلا برایت می‌گوید: دیدن بازی بیلیارد در خواب بیشتر بیانگر آن است که شما در حال انجام کارهای خطرناک هستید.

تعبیر خواب میز و توپ بیلیارد

آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن میز بیلیارد در خواب نشانه جنگ و دعوا بر سر تصاحب ثروت است. تهمت و افترا به بیننده خواب آسیب می زند.
  • اگر میز و توپ‌های بیلیارد را در خواب ببینید نشانه آن است که دوستی‌های بی بها و ریا کارانه شما را از پا در می‌آورد.
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه