مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب بارداری ، خواب باردار شدن

تاريخ : ۱۲ اردیبهشت
بازديد : 309

تعبیر خواب بارداری و یا تعبیر باردار شدن در خواب

TABIR تعبیر خواب بارداری ، خواب باردار شدن

تعبیر خواب باردار بودن

ابن سیرین می‌گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن باردار، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هر چند که شکم بزرگ‌تر بیند، مال دنیا بیشتر بود.

تام چت ویندرا گوید: تعبیر بارداری زندگی پر بار تازه است . اگر کسی در خواب حیوان یا انسانی باردار ببیند ویا خواب بیننده زن خود را باردار ببیند تعبیرش به این طریق است که در آرزوی زندگی تازه ای به سر می‌برد که پر از مایه های امید و امکانات نیکو باشد. خواب دیدن باردار به هر صورت مقدمه ای است بر تلاش فردی که برای رسیدن به موقعیت و امکانات بیشتر سعی می‌کند و چنین خوابی که خودش طالع است نیروی قوی پا نهادن و پیش رفتن در راهی را که آرزویش وجود دارد ایجاد می‌کند.

لیلا برایت می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که باردار است، به پول و ثروت فراوانی می‌رسد .

بخوانید :   تعبیر خواب تخم مرغ ، تعبیر تخم مرغ در خواب

دیدن زن باردار در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن زن باردار در خواب مواجه با گناه و بار غم است . اگر در خواب ببینید که همسرتان باردار شده است تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می‌گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست . اگر احیانا در خواب احساس کنید که خودتان باردار شده اید غمی برای شماا می‌رسد که به اندازه حمل جنین طول می‌کشد البته این تعبیر برای زنان است. اگر در کوچه ببینید که زن بارداری می‌گذرد خبر ناخوشایندی به شما می‌رسد.

تعبیر خواب باردار شدن

کرمانى گوید: اگر فرزند نابالغ خود را باردار بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده‌ خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر زنی خواب ببیند باردار است، علامت آن است که با شوهر خود زندگی آسوده ای نخواهد داشت و صاحب فرزندانی مطیع نخواهد گردید.
  • اگر دختری باکره و پاکدامن خواب ببیند باردار شده است، علامت آن است که به بدبختی و رسوایی کشیده خواهد شد.
  • اگر زنی باردار خواب ببیند که باردار است، نشانه آن است که زایمانی راحت و بی خطر خواهد داشت.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي
تخفیفهای امروز دیجی کالاخـریـد
+