دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب اسکی ، تعبیر اسکی در خواب

تاريخ : 8 آگوست

اگر خواب اسکی دیده اید می توانید در ادامه تعبیر اسکی در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب اسکی یا تعبیر اسکی در خواب

تعبیر خواب اسکی ، تعبیر اسکی در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر
دیدن اسکی کردن در خواب و چوب اسکی بیانگر انجام کاری است که در انتهای آن شما ضرر خواهید کرد.

تعبیر خواب اسکی کردن

لیلا برایت می‌گوید: دیدن چوب‌های اسکی در خواب، به معنای آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر در خواب ببینید که در حال اسکی هستید، به معنای آن است که کاری انجام می‌دهید که ضرر آن بیشتر از سود آن است.

تعبیر خواب اسکـی روی یخ

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول اسکی روی آب و یخ هستید، نشانه‌ی آن است که برای پیشرفت در کارها از کمک دیگران استفاده می‌کنید و اگر دیگران را مشغول بازی دیدید، نشانه‌ی آن است که شما بین دوستانتان تفرقه می‌اندازید.

تعبیر خواب شکستن یخ در هنگـام اسکـی

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که در هنگام اسکی یخ می‌شکند، نشانه‌ی آن است که از حمایت دوستی ارزشمند برخوردار می‌شوید.
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي