دانلود فیلم خارجی رایگان

تعبیر خواب استمنا ، تعبیر استمنا در خواب

تاريخ : 7 آگوست

اگر خواب استفراغ دیده اید می توانید در ادامه تعبیر استفراغ در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب استمنا یا تعبیر استمنا در خواب

تعبیر خواب استمنا ، تعبیر استمنا در خواب, جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر
خواب نزدیکی و ارضا شدن و به همراه آن استمنا می‌تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب‌های شیطانی تعبیر ندارند. پس همواره این نکته را در هنگام تفسیر این نوع خواب‌ها در نظر داشته باشید.

تعبیر خواب استمنا و خود ارضایی

تعبیر خواب استمنا و یا خود ارضایی به این معنی است که بیننده خواب سرگرم لذت  و هواهای نفسانی و ذهنی خود شده و آنگونه که نفسش می‌طلبد با مسئله روبرو می‌شود.

تعبیر خواب آب منی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن منی در خواب مالی بادوام است. اگر شخص بیننده خواب دید از مجرای آلت او منی بیرون آمد مال غریبه‌ای بدست او خواهد افتاد.
حضرت صادق (ع) می‌فرماید: 
تعبیر منی در خواب بر چهار وجه است:
  1. پادشاه
  2. افزایش مال
  3. کاهش مال
  4. بزرگی

تعبیر خواب ارضا شدن

اگر در خواب ببیند که ارضا شده و جنب است، دلیل که در حرام، آشفته و سرگشته شده باشد و بعضی از معبران گویند: سفر کند و مراد دنیا بیاید و کارش تباه شود.

دیدن جنب شدن در خواب چه مفهومی خواهد داشت؟ آیا این خواب نیز در دسته خواب‌های شیطانی قرار می‌گیرد؟

تعبیر خواب شستن پس از ارضا

  • اگر بیند خود را از آب منی بشست و جامه بپوشید، دلیل که سرانجام از آن کار رسته گردد و کار تمام شود. اگر بیند خود را به تمامی نشست، دلیل که کارش تمام نشود، یعنی تمام برنیاید.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی در خواب ارضا شدن خود را برهنه ببیند، دلیل که در کار خود متحیر و عاجز شود. اگر بیند خود را گرمابه بشست و بیرون آمد و جامه پاکیزه در پوشید، دلیل است به خدا باز آید و توبه کند.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي