مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب آرد ، خواب آرد دیدن

تاريخ : ۱۶ اردیبهشت
بازديد : 1178

تعبیر خواب آرد و یا تعبیر دیدن آرد در خواب

TABIR تعبیر خواب آرد ، خواب آرد دیدن

دیدن آرد در خواب از دیدگاه تعبیرگران اسلامی دارای تعبیر و نشانه‌های خوبی است بدین صورت که احتمال می‌رود مال و نعمت حلالی بدون سختی به بیننده خواب می‌رسد. با تعابیر مختلف دیدن آرد در خواب همراه مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.

تعبیر خواب آرد

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آرد چون برف از هوا می‌آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آنجا که امید ندارد.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بی‌رنج بدو رسد.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن آرد در خواب، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی، ولی همراه با شادمانی است.
  • اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است، نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد، و زندگی زناشویی او با سختی‌های زیاد سپری خواهد شد. اما تحمل سختی‌ها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود.
بخوانید :   تعبیر خواب آبله ، تعبیر آبله در خواب

تعبیر خواب آرد جو

محمد بن سیرین گوید: آرد جو، به تأویل درستی دین بود.

تعبیر خواب آرد گندم

ابن سیرین گوید:
  • آرد گندم، مالی بود از تجار و بسیار فایده بود.
  • آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.

خرید و فروش آرد در خواب

جابرمغربی گوید: آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.
بیتون گوید: اگر خواب ببینید، آرد خرید و فروش می‌کنید، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد.
کتاب سرزمین رویاها: آرد می‌خرید: منفعت بزرگ مالی

تعبیر خواب آشپزی کردن با آرد

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • با آرد آشپزی می‌کنید: یک دوست را از دست می‌دهید.
  • آرد را می‌سوزانید: خطر درپیش است.
  • با آرد شیرنیی می‌پزید: یک زندگی خوشبخت در آینده
  • در قسمت آرد سازی کار می‌کنید: بی گدار به آب نزنید.
بخوانید :   متن اهنگ دلم پریشونه هوروش بند

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي
تخفیفهای امروز دیجی کالاخـریـد
+