مطالب پيشنهادي

تعبیر خواب آدم حقه باز ، دیدن آدم حقه باز در خواب

تاريخ : ۲۱ اردیبهشت
بازديد : 468

تعبیر خواب تعبیر خواب آدم حقه باز  و یا تعبیر دیدن آدم حقه باز در خواب

TABIR تعبیر خواب آدم حقه باز ، دیدن آدم حقه باز در خواب

به طور کلی دیدن حقه و نیرنگ در خواب بنا به گفته تعبیرگران اسلامی به زن و یا کنیز تعبیر شده است. معاشرت با آدم حقه باز در خواب همانند واقعیت دقت عمل بیشتری را در کارها می‌طلبد. با تعبیر خواب مکر، نیرنگ و آدم حقه باز همراه مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره باشید.

تعبیر خواب نیرنگ وحقه

محمد بن سیرین گوید: حقه درخواب زن است یا کنیزکی خرد. اگر بیند حقه او بشکست یا ضایع شد، دلیل که او را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی.
جابر مغربی گوید: اگر بیند حقه داشت منقش کرده و پاکیزه، دلیل که زنی توانگر به زنی گیرد و از او منفعت یابد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زنی زشت روی و درویش بخواهد یا کنیزک خرد بدین صفت.

تعبیر خواب آدم حقه باز

بیتون مى‌گوید: اگر در خواب ببینید که با آدم حقه‌بازى هم سفر مى‌باشید، معنى آن این است که شما مى‌ترسید که در راه از بقیه عقب‌تر باشید. پس به راهتان ادامه دهید، اما با کمى احتیاط و مراقب باشید نقشه‌هایتان را با دقت بیشترى عملى کنید.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید
گـهـر در شبکه هاي اجتماعي
تخفیفهای امروز دیجی کالاخـریـد
+