تعبیر خواب آبادانی یا تعبیر آبادانی در خواب

تاريخ : 14 آگوست

اگر خواب آبادانی دیده اید می توانید در ادامه تعبیر آبادانی در خواب را از زبان معبران مختلف همچون منوچهر مطیعی تهرانی ، امام صادق (ع) ، ابن سیرین و دیگر معبران مشاهده کنید

تعبیر خواب آبادانی یا تعبیر آبادانی در خواب

تعبیر خواب آبادانی یا تعبیر آبادانی در خواب, جدید ۱۴۰۱ -❤️ گهر

دیدن خواب آباد کردن و یا آبادانی از دیدگاه معبرین بزرگ نشانه گشایش در کارهای بسته و خیر منفعت است.

تعبیر خواب آبادانی و آباد کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که جایگاهى خراب را آباد همى کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه را بدین ماند، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخرى که وى را حاصل شود و اگر بیند که زمینى خراب از خود آبادان همى کرد، چون سر او دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده‌ى این جهان یابد.
جابر مغربى گوید: اگر کسى خویشتن را به خواب در جایگاهى آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و منفعت یابد به قدر آبادانى که دیده بود و اگر به خلاف بیند، دلیل بر شر و فساد و مضرت وى کند.
حضرت صادق علیه‌السلام فرماید: دیدن آبادانى به خواب بر چهار وجه بود. اول: بر صلاح کارهاى این جهانى. دوم: خیر و منفعت. سوم: بر داد و کامرانى. چهارم: بر گشایش کارهاى بسته.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب ببینیم که مشغول آباد کردن جائی هستیم ویا به بنای ساختمانی مشغولیم، دو صورت دارد . اگر آن جا که در خواب دیده ایم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گویای بیهودگی کار ما است و خواب ما می گوید عملی کاملا بی ثمر انجام می‌دهیم و اگر آن جا بایر و ویرانه است و ما آن را آباد کنیم نشان خیر و صلاح و نیک فرجامی است. اگر زمینی را که احساس می‌کنید به خودتان تعلق دارد می سازید و آباد می‌کنید، بخصوص اگر در آن کشت می‌نمائید خواب از عشق و ازدواج نزدیک با شما سخن می‌گوید. چنان چه ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده باشید در زمینه حرفه و شغل خود کاری مستقل از امور دیگر انجام می‌دهید که سود بخش است.

تعبیر خواب فرو ریختن بنای ساخته شده

مطیعی تهرانی گوید: اتفاق می افتدکه در خواب می بینید بنای آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ریخت و ویران شد. این نشان آن است که به اهل آن جایگاه آسیبی وارد می آید و مصیبتی می رسد.
ابن سیرین گوید: اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.

مشاهده آبادی در خواب

مطیعی تهرانی می‌گوید: چنان چه خودتان را در جائی آباد و معمور مشاهده کنید که در خواب از مشاهده آن همه عمران و آبادی تعجب کنید به همان نسبت که آبادی دیده اید بهره مند و کامیاب می‌شوید و خلاف این نیز صادق است، اگر جای آبادی را ویران مشاهده کنید و خودتان در آن ویرانی باشید انتظار یک خسارت یا زیان را داشته باشید. به نوشته نفایس الفنون اگر خود را در ده یا روستا شهرستانی آباد ببینید امنیت و آرامش می یابید. چنان چه بیننده خواب ببیند که در دهی گم شده نشانه شرو فساد و بدی است.

ساخت و ساز در خواب

امام صادق می‌فرمایند: اگر ببینی شهری را بنا کرده‌ای و ساخته‌ای، گروهی از مردم را حمایت کرده و در پناه خودت می‌گیری.
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مسجد یا عبادتگاه اسلامی و یا مدرسه را مرمت و تعمیر و آباد می‌کنی، به دنبال ثواب و درستکاری در دین خواهی بود.
امام صادق می‌فرمایند: اگر ببینی مسجدی را ساخته‌ای، عده‌ای را برای انجام کاری خوب و درست جمع می‌کنی،

خانه در حال ساخت

امام صادق می‌فرمایند: اگر ببینی خانه‌ای را ساخته‌ای و در آن نشسته‌ای، خرج‌ها و خیر و منفعت‌هایی به تو خواهد رسید.

آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي