تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

خبرگزاری فارس: تجمع موافقان و مخالفان «من مادر هستم» در مقابل وزارت ارشاد.

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویرتجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

تجمع جلوی وزارت ارشاد / تصاویر

گردآوری: گروه فرهنگ و هنر گهر
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه