بی نظیرترین از خود گذشتی حیوانات/تصاویر

این موش شجاع برای نجات جان دوست خود که مورد حمله مار غول پیکری گرفته بود، خود را به خطر انداخت و به کمک دوست خود رفت.

این موش که ابتدا برای اینکه بتواند دوست خود را از دهان این مار بیرون بکشد به روی سر مار رفت و هر چند با پای خود به سر مار می زد، در آخر شکست خورد و خودش نیز طعمه مار شد.

بی نظیرترین از خود گذشتی حیوانات/تصاویر

بی نظیرترین از خود گذشتی حیوانات/تصاویر

بی نظیرترین از خود گذشتی حیوانات/تصاویر

 

بی نظیرترین از خود گذشتی حیوانات/تصاویر

بی نظیرترین از خود گذشتی حیوانات/تصاویر

بی نظیرترین از خود گذشتی حیوانات/تصاویر

بی نظیرترین از خود گذشتی حیوانات/تصاویر

 

 منبع: جام نیوز

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه