برنامه تخمین زمان مرگ

برنامه تخمین زمان مرگ

برنامه تخمین زمان مرگاین سوالی است که ما هر از چند گاهی از خود می پرسیم: من تا کی زنده خواهم بود؟ مرگ و میر چیزی است که به صورت طبیعی مار را نگران می کند. این مساله قطعا چیز بدی نیست. تصور کنید که شما بدانید دقیقا چقدر تا زمان مرگ تان فرصت باقی مانده است. در آنصورت می توانستید باقی عمرتان را هوشمندانه تر زندگی کنید. در زمانی که در حال حاضر در آن به سر می بریم، نرم افزاری طراحی شده است که با الگوریتم های خاصی زمان مرگ تان را محاسبه می کند. این برنامه که Deadline نام دارد قصد ندارد شما را از زندگی نا امید کند بلکه برعکس می خواهد که شما برای داشتن یک زندگی سالم بیشتر تلاش کنید.

برنامه تخمین زمان مرگ

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه