دانلود فیلم خارجی رایگان

برنامه اکران فیلمهای روز ششم جشنواره فیلم فجر ✓ ( 15 بهمن 97)

برنامه اکران فیلمهای روز ششم جشنواره فیلم فجر ۹۷ با جزییات کامل را در این مطلب برای شما کاربران گهر قرار داده ایم.

اکران فیلمهای جشنواره فجر ۹۷ از روز ۱۱ بهمن آغاز و تا ۲۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

برنامه اکران فیلمهای روز ششم جشنواره فیلم فجر

برنامه اکران فیلمهای روز ششم جشنواره فیلم فجر ✓  ( 15 بهمن 97), جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانقصر شیرین۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانیلدا۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانمسخره باز۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانآخرین داستان۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱درخونگاه۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱سمفونی نهم۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱سال دوم دانشکده من۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱دیدن این فیلم جرم است!۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسمفونی نهم۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسال دوم دانشکده من۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیدیدن این فیلم جرم است!۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسونامی۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهغلامرضا تختی۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهزهرمار۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهشبی که ماه کامل شد۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهخون خدا۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمدلبند۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمرورانس۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمطلا۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتممعکوس۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتممتری شیش و نیم۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالمتری شیش و نیم۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالقسم۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالناگهان درخت۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالمردی بدون سایه۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱ایده اصلی۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱آشفته گی۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱بنفشه آفریقایی۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱بنیامین۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱سونامی۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱غلامرضا تختی۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱زهرمار۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱شبی که ماه کامل شد۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱قسم۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱ناگهان درخت۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱مردی بدون سایه۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱قصر شیرین۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲یلدا۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲مسخره باز۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲نت های مسی یک رویا۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲بچه خور۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲ایده اصلی۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱بیست و سه نفر۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱جان دار۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا ۱پالتو شتری۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱تیغ و ترمه۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارجان دار۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارپالتو شتری۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارتیغ و ترمه۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارروزهای نارنجی۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسآشفته گی۱۵:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسبنفشه آفریقایی۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسبنیامین۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسبیست و سه نفر۲۳:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲حمال طلا۱۵:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲جمشیدیه۱۷:۳۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲سرخ پوست۲۰:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲ماجرای نیمروز ۲: رد خون۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱دیدن این فیلم جرم است!۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱سمفونی نهم۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا ۱سال دوم دانشکده من۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱روزهای نارنجی۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱حمال طلا۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا ۱جمشیدیه۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲خون خدا۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲شب آفتابی۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲طلا۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲معکوس۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱ماجرای نیمروز ۲: رد خون۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱درخونگاه۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان ۱سرخ پوست۲۱:۳۰:۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي