برنامه اکران فیلمهای روز ششم جشنواره فیلم فجر ✓ ( 15 بهمن 97)

برنامه اکران فیلمهای روز ششم جشنواره فیلم فجر 97 با جزییات کامل را در این مطلب برای شما کاربران گهر قرار داده ایم.

اکران فیلمهای جشنواره فجر 97 از روز 11 بهمن آغاز و تا 22 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

برنامه اکران فیلمهای روز ششم جشنواره فیلم فجر

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانقصر شیرین۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانیلدا۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانمسخره باز۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانآخرین داستان۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱درخونگاه۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱سمفونی نهم۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱سال دوم دانشکده من۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱دیدن این فیلم جرم است!۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسمفونی نهم۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسال دوم دانشکده من۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیدیدن این فیلم جرم است!۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیسونامی۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهغلامرضا تختی۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهزهرمار۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهشبی که ماه کامل شد۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهخون خدا۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمدلبند۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمرورانس۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمطلا۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتممعکوس۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتممتری شیش و نیم۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالمتری شیش و نیم۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالقسم۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالناگهان درخت۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالمردی بدون سایه۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان 1ایده اصلی۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان 1آشفته گی۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان 1بنفشه آفریقایی۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان 1بنیامین۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه 1سونامی۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه 1غلامرضا تختی۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه 1زهرمار۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه 1شبی که ماه کامل شد۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 1قسم۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 1ناگهان درخت۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 1مردی بدون سایه۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 1قصر شیرین۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2یلدا۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2مسخره باز۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 2نت های مسی یک رویا۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2بچه خور۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2ایده اصلی۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1بیست و سه نفر۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1جان دار۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا 1پالتو شتری۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1تیغ و ترمه۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارجان دار۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارپالتو شتری۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارتیغ و ترمه۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارروزهای نارنجی۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسآشفته گی۱۵:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسبنفشه آفریقایی۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسبنیامین۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسبیست و سه نفر۲۳:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2حمال طلا۱۵:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2جمشیدیه۱۷:۳۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2سرخ پوست۲۰:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2ماجرای نیمروز 2: رد خون۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا 1دیدن این فیلم جرم است!۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا 1سمفونی نهم۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا 1سال دوم دانشکده من۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا 1روزهای نارنجی۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا 1حمال طلا۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا 1جمشیدیه۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی 2خون خدا۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی 2شب آفتابی۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی 2طلا۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی 2معکوس۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان 1ماجرای نیمروز 2: رد خون۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان 1درخونگاه۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان 1سرخ پوست۲۱:۳۰:۰۰
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه