دانلود فیلم خارجی رایگان

برنامه اکران فیلمهای روز دهم جشنواره فجر 97 (یکشنبه 21 بهمن)

روز دهم جشنواره فجر پس از دو روز تعطیلی در اکران فیلم ها امروز قطعا با شور و حال خاصی برگزار خواهد شد

در ادامه جدول اکران فیلمهای روز دهم جشنواره فجر ۹۷ را مشاهده می کنید

برنامه اکران فیلمهای روز دهم جشنواره فجر 97 (یکشنبه 21 بهمن), جدید ۱۴۰۲ -❤️ گهر

برنامه اکران فیلمهای روز دهم جشنواره فجر

 

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانروزهای نارنجی۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانحمال طلا۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانجمشیدیه۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانسرخ پوست۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱متری شیش و نیم۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱قسم۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱ناگهان درخت۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱مردی بدون سایه۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیقسم۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیناگهان درخت۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیمردی بدون سایه۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیقصر شیرین۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهیلدا۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهمسخره باز۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهنت های مسی یک رویا۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهبچه خور۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهایده اصلی۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمآشفته گی۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمبنفشه آفریقایی۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمبهارستان خانه ملت۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمبچه خور۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمبیست و سه نفر۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالبیست و سه نفر۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالجان دار۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالپالتو شتری۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالتیغ و ترمه۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱ماجرای نیمروز ۲: رد خون۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱درخونگاه۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان ۱سمفونی نهم۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان ۱سال دوم دانشکده من۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱قصر شیرین۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱یلدا۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه ۱مسخره باز۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه ۱آخرین داستان۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱جان دار۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱پالتو شتری۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱تیغ و ترمه۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۱روزهای نارنجی۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲حمال طلا۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲جمشیدیه۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲سرخ پوست۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ ۲ماجرای نیمروز ۲: رد خون۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱دیدن این فیلم جرم است!۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱سونامی۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا ۱غلامرضا تختی۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا ۱زهرمار۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارسونامی۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارغلامرضا تختی۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارزهرمار۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارشبی که ماه کامل شد۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسدرخونگاه۱۵:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسسمفونی نهم۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسسال دوم دانشکده من۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسدیدن این فیلم جرم است!۲۳:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲خون خدا۱۵:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲شب آفتابی۱۷:۳۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲طلا۲۰:۰۰:۰۰
مگامال ۱، مگامال ۲معکوس۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱مردی بدون سایه۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا ۱قسم۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا ۱ناگهان درخت۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱شبی که ماه کامل شد۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا ۱خون خدا۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا ۱شب آفتابی۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲ایده اصلی۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲آشفته گی۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی ۲بنفشه آفریقایی۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی ۲بنیامین۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱معکوس۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان ۱متری شیش و نیم۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان ۱طلا۲۱:۳۰:۰۰
آخرين هاي اين بخش
ديگران چه مي خوانند
دیدگاه ها
برای ارسال دیدگاه مرتبط با این مطلب کلیک کنید

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي