برنامه اکران فیلمهای روز دهم جشنواره فجر 97 (یکشنبه 21 بهمن)

روز دهم جشنواره فجر پس از دو روز تعطیلی در اکران فیلم ها امروز قطعا با شور و حال خاصی برگزار خواهد شد

در ادامه جدول اکران فیلمهای روز دهم جشنواره فجر 97 را مشاهده می کنید

برنامه اکران فیلمهای روز دهم جشنواره فجر 97 (یکشنبه 21 بهمن)

برنامه اکران فیلمهای روز دهم جشنواره فجر

 

سینمافیلمساعت
آستارا تهرانروزهای نارنجی۱۵:۰۰:۰۰
آستارا تهرانحمال طلا۱۷:۳۰:۰۰
آستارا تهرانجمشیدیه۲۰:۰۰:۰۰
آستارا تهرانسرخ پوست۲۲:۳۰:۰۰
ایران مال ۱متری شیش و نیم۱۵:۰۰:۰۰
ایران مال ۱قسم۱۷:۳۰:۰۰
ایران مال ۱ناگهان درخت۲۰:۰۰:۰۰
ایران مال ۱مردی بدون سایه۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیقسم۱۴:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیناگهان درخت۱۷:۰۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیمردی بدون سایه۱۹:۳۰:۰۰
سینما آزادی- سالن اصلیقصر شیرین۲۲:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهیلدا۱۵:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهمسخره باز۱۷:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهنت های مسی یک رویا۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهبچه خور۲۰:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر فرنگ، شهر قصهایده اصلی۲۲:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمآشفته گی۱۵:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمبنفشه آفریقایی۱۸:۰۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمبهارستان خانه ملت۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمبچه خور۲۰:۳۰:۰۰
سینما آزادی- شهر هنر، شهر هفتمبیست و سه نفر۲۳:۰۰:۰۰
سینما استقلالبیست و سه نفر۱۵:۰۰:۰۰
سینما استقلالجان دار۱۷:۳۰:۰۰
سینما استقلالپالتو شتری۲۰:۰۰:۰۰
سینما استقلالتیغ و ترمه۲۲:۳۰:۰۰
سینما جوان 1ماجرای نیمروز 2: رد خون۱۵:۰۰:۰۰
سینما جوان 1درخونگاه۱۷:۳۰:۰۰
سینما جوان 1سمفونی نهم۲۰:۰۰:۰۰
سینما جوان 1سال دوم دانشکده من۲۲:۳۰:۰۰
سینما شکوفه 1قصر شیرین۱۵:۰۰:۰۰
سینما شکوفه 1یلدا۱۷:۳۰:۰۰
سینما شکوفه 1مسخره باز۲۰:۰۰:۰۰
سینما شکوفه 1آخرین داستان۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 1جان دار۱۵:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 1پالتو شتری۱۷:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 1تیغ و ترمه۲۰:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 1روزهای نارنجی۲۲:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2حمال طلا۱۵:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2جمشیدیه۱۸:۰۰:۰۰
سینما فرهنگ 2سرخ پوست۲۰:۳۰:۰۰
سینما فرهنگ 2ماجرای نیمروز 2: رد خون۲۳:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1دیدن این فیلم جرم است!۱۵:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1سونامی۱۷:۳۰:۰۰
سینما ماندانا 1غلامرضا تختی۲۰:۰۰:۰۰
سینما ماندانا 1زهرمار۲۲:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارسونامی۱۵:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارغلامرضا تختی۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارزهرمار۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- مایاک، لاله‌زارشبی که ماه کامل شد۲۳:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسدرخونگاه۱۵:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسسمفونی نهم۱۸:۰۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسسال دوم دانشکده من۲۰:۳۰:۰۰
سینما کوروش- گراند سینما، فاروسدیدن این فیلم جرم است!۲۳:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2خون خدا۱۵:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2شب آفتابی۱۷:۳۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2طلا۲۰:۰۰:۰۰
مگامال 1، مگامال 2معکوس۲۲:۳۰:۰۰
پردیس تماشا 1مردی بدون سایه۱۶:۳۰:۰۰
پردیس تماشا 1قسم۱۹:۰۰:۰۰
پردیس تماشا 1ناگهان درخت۲۱:۳۰:۰۰
پردیس راگا 1شبی که ماه کامل شد۱۶:۳۰:۰۰
پردیس راگا 1خون خدا۱۹:۰۰:۰۰
پردیس راگا 1شب آفتابی۲۱:۳۰:۰۰
پردیس زندگی 2ایده اصلی۱۵:۰۰:۰۰
پردیس زندگی 2آشفته گی۱۷:۳۰:۰۰
پردیس زندگی 2بنفشه آفریقایی۲۰:۰۰:۰۰
پردیس زندگی 2بنیامین۲۲:۳۰:۰۰
پردیس کیان 1معکوس۱۶:۳۰:۰۰
پردیس کیان 1متری شیش و نیم۱۹:۰۰:۰۰
پردیس کیان 1طلا۲۱:۳۰:۰۰
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه