این خانم رئیس بانك مركزی می شود

این خانم نخستین زنی خواهد بود که در تاریخ صد ساله فعالیت بانک مرکزی آمریکا ریاست آن را به عهده خواهد گرفت و تحلیلگران برآنند که شمار رای های اعتمادی که به وی داده خواهد شد قاعدتا برای کسب این سمت کافی است.

این خانم رئیس بانك مركزی می شود

دوران ریاست هشت ساله بن برنانکی بر بانک مرکزی آمریکا پایان ماه جاری(ماه ژانویه) به اتمام خواهد رسید.

اقتصاددانان پیش بینی می کنند که خانم یلن که ۶۷ ساله است و اکنون سمت معاونت بانک مرکزی آمریکا را به عهده دارد، اجرای بسیاری از سیاست های برنانکی را ادامه خواهد داد. هم برنانکی و هم یلن گفته اند که دولت آمریکا باید به مرور از حمایت مستقیم خود از اقتصاد آمریکا بکاهد و به ارائه وام با نرخ بهره پایین ادامه دهد.

بانک مرکزی آمریکا از میزان خرید ماهانه خود به مبلغ ۸۵ میلیارد دلار برای تامین امنیت بیشتر اقتصادی و کمک به رونق بیشتر کسب و کار و مبارزه با رکود در عرصه اقتصاد آمریکا کاسته و میزان این خرید را به مبلغ ماهانه ۷۵ میلیارد دلار رسانده است.

از زمان اعلام نامزدی اولیه جانت یلن از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای تصاحب سمت ریاست بانک مرکزی که چند ماه پیش مطرح شد، اوضاع اقتصاد آمریکا بهبود پیدا کرده و طی چند ماه اخیر روند پیوسته افزایش حدود ۲۰۰ هزار شغل در ماه ادامه یافته است.

پیش بینی بانک مرکزی آمریکا آن است که طی سال ۲۰۱۴ اقتصاد آمریکا به شکلی پیوسته رشد خواهد کرد و شماری از اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که طی سال جاری میزان رشد اقتصادی آمریکا بیش از سه درصد خواهد بود که بیش از میزان رشد دو سال قبل آن است که دو درصد بوده است. پیش بینی اقتصاددانان آن است که طی سال آینده میزان این رشد بیشتر هم خواهد شد.

 

منبع: هشت صبح

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه