اولین عکس از عوامل ربودن بنیتای 8 ماهه منتشر شد + هشدارهای پلیسی

اولین عکس از عوامل ربودن بنیتای 8 ماهه که امروز جسد بی جانش پیدا شد

آتنا ، یوسف و بنیتاها قربانی بی احتیاطی ما می شوند/ هشدارهای پلیسی را جدی بگیرید

یک منبع در پلیس آگاهی تهران:
والدین هیچگاه در مورد حفاظت از کودکان خود جانب احتیاط را فراموش نکنند. فراموش نکنیم در اغلب اتفاقات ناخوشایندی که برای کودکان رخ می دهد بی توجهی و سهل انگاری خانواده مشاهده می شود.

ما بارها اعلام کردیم که چنانچه قصد خروج از ماشین خود حتی برای چند لحظه دارید حتما ماشین را خاموش و درها را قفل کنید هیچگاه ماشین را روشن رها نکنید خصوصا زمانیکه فرزند شما در ماشین باشد .

با آویختن زیورالات با ارزش به کودکان آنھا را به خطر نیاندازید ،اسباب بازی ھای گرانقیمت بچه ھا را تنھا در جاھای مطمئن به آنھا بدھید ،از دادن موبایل به کودکان در مواقع غیر ضروری بپرھیزید ،اعتماد نکردن به غریبه ھا حتی کودکان ، از آموزش ھای مھمی است که باید به بچه ھا آموخت ،از فرستادن کودکان کم سن خود برای خرید بپرھیزید ،آدرس دقیق خود را نوشته و ھمواره در جیب کودک خود بگذارید.

پس از سرقت نیز ابتدا آرامش و خونسردی خود را حفظ کنید ،سپس به سرعت با پلیس ١١٠ تماس گرفته و به جای رفتن به کلانتری در محل سرقت منتظر پلیس ١١٠ بمانید ،ھر چه درباره ی سرقت می دانید ، تماما در اختیار مامورین قرار دھید

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه