اهواز غرق در گرد و خاک / عکس

شهر اهواز که این روزها در حال و هوای انتخابات فقط گرد و خاک به خود می بیند و این روزها غرق در گرد و خاک شده

عکس های زیر شدت گردوخاک در شهر اهواز را نشان می دهد.

اهواز غرق در گرد و خاک / عکس

اهواز غرق در گرد و خاک / عکس

اهواز غرق در گرد و خاک / عکس

اهواز غرق در گرد و خاک / عکس

اهواز غرق در گرد و خاک / عکس

اهواز غرق در گرد و خاک / عکس

اهواز غرق در گرد و خاک / عکس

اهواز غرق در گرد و خاک / عکس

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه