آموزش مرحله به مرحله سایه چشم (سری سوم)

آموزش مرحله به مرحله سایه چشم (سری سوم)

چشم‌ها نقش زیادی در زیبایی دارند و آرایش چشم‌ها یکی از ارکان اصلی آرایش است. بعد از چشم‌ها بیش‌ترین نقش در زیبایی را لب‌ها دارند. تصاویر زیر چند نوع خودآرایی چشم و سایه زدن را، به صورت مرحله به مرحله نشان می‌دهند با دنبال کردن آن‌ها بر زیبایی چشمانتان بیفزایید.
توجه داشته باشید که پس از اتمام کار تصویر نهایی نتیجه سایه کارشده همراه با خط چشم و ریمل است.

آموزش مرحله به مرحله سایه چشم (سری سوم)
آموزش مرحله به مرحله سایه چشم (سری سوم)
اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه