آلوده ترین شهرها

آلوده ترین شهرها

آلوده ترین شهرها

شهرهای بسیاری در چین به واسطه فعالیت های صنعتی این کشور مه دود را تجربه می کنند. بر همین اساس، چگونگی کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفیت آن در دومین اقتصاد بزرگ جهان زیر سوال رفته است. در ادامه این مطلب نگاه کوتاهی به آلوده ترین شهرهای چین خواهیم داشت.
شینگ تای، استان هبی
شاخص کیفیت هوا در این شهر در محدوده 500 بوده و شاخص ذرات معلق (PM2.5) آن به 438 میکرو گرم بر متر مکعب رسیده است.
تانگ شان، استان هبی
شاخص کیفیت هوا در این شهر در محدوده 492 بوده و شاخص ذرات معلق (PM2.5) آن به 456 میکرو گرم بر متر مکعب رسیده است.
هنگ شوی، استان هبی
شاخص کیفیت هوا در این شهر در محدوده 457 بوده و شاخص ذرات معلق (PM2.5) آن به 265 میکرو گرم بر متر مکعب رسیده است.
لانگ فانگ، استان هبی
شاخص کیفیت هوا در این شهر در محدوده 453 بوده و شاخص ذرات معلق (PM2.5) آن به 421 میکرو گرم بر متر مکعب رسیده است.
هاندان، استان هبی
شاخص کیفیت هوا در این شهر در محدوده 436 بوده و شاخص ذرات معلق (PM2.5) آن به 400 میکرو گرم بر متر مکعب رسیده است.
چینهوانگ دائو، استان هبی
شاخص کیفیت هوا در این شهر در محدوده 431 بوده و شاخص ذرات معلق (PM2.5) آن به 349 میکرو گرم بر متر مکعب رسیده است.
بائودینگ، استان هبی
شاخص کیفیت هوا در این شهر در محدوده 418 بوده و شاخص ذرات معلق (PM2.5) آن به 348 میکرو گرم بر متر مکعب رسیده است.
شیجیاژوانگ، استان هبی
شاخص کیفیت هوا در این شهر در محدوده 417 بوده و شاخص ذرات معلق (PM2.5) آن به 351 میکرو گرم بر متر مکعب رسیده است.
پکن
شاخص کیفیت هوا در این شهر در محدوده 389 بوده و شاخص ذرات معلق (PM2.5) آن به 340 میکرو گرم بر متر مکعب رسیده است.
آنیانگ، استان هنان
شاخص کیفیت هوا در این شهر در محدوده 383 بوده و شاخص ذرات معلق (PM2.5) آن به 325 میکرو گرم بر متر مکعب رسیده است.

 

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند

ارسال دیدگاه