آخرین قیمت خودرو در بازار

اقتصاد ایران آنلاین:  

اتومبيل

کمترین

بیشترین

405نمايندگي/ تومان

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

۱۷,۹۰۶,۴۰۰

405بازار/ تومان

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

۱۹,۵۰۰,۰۰۰

207 دنده اتوماتيک نمايندگي/ تومان

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

۲۷,۳۲۰,۰۰۰

207 دنده اتوماتيک  بازار/ تومان

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۰۰۰,۰۰۰

206 صندوق دار V20  نمايندگي/ تومان

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

۱۹,۸۷۸,۰۰۰

206 صندوق دار V20  بازار/ تومان

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ 6  نمايندگي/ تومان

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

۲۴,۹۷۰,۰۰۰

206 تيپ 6  بازار/ تومان

۳۹,۷۰۰,۰۰۰

۳۹,۷۰۰,۰۰۰

206 تيپ 5 نمايندگي/ تومان

۲۱,۸۵۸,۰۰۰

۲۱,۸۵۸,۰۰۰

206 تيپ 5 بازار/ تومان

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

206 تيپ2 نمايندگي/ تومان

۱۹,۴۲۴,۴۰۰

۱۹,۴۲۴,۴۰۰

206 تيپ2  بازار/ تومان

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پارس سال نمايندگي/ تومان

۲۲,۹۷۰,۰۰۰

۲۲,۹۷۰,۰۰۰

پارس سال بازار/ تومان

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

سمند ال ايکس  نمايندگي/ تومان

۱۹,۴۵۸,۰۰۰

۱۹,۴۵۸,۰۰۰

سمند ال ايکس بازار/ تومان

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

تيبا نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك

۱۵,۴۳۰,۰۰۰

۱۵,۴۳۰,۰۰۰

تيبا بازار/ تومان

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

تندر 90 مدل E2 نمايندگي/ تومان

۲۱,۰۵۰,۰۰۰

۲۱,۰۵۰,۰۰۰

تندر 90 مدل E2 بازار/ تومان

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

پرادو  نمايندگي/ تومان

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰

پرادو بازار/ تومان

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

کرولا نمايندگي/ تومان

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

۸۷,۹۰۰,۰۰۰

کرولا بازار/ تومان

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

ياريس هاچ‌بک نمايندگي/ تومان

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

ياريس هاچ‌بک  بازار/ تومان

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

مزدا 3  نمايندگي/ تومان

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا 3 (بازار/ تومان)

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پراید 111- LE کیسه هوا نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

پراید 111- LE کیسه هوا  بازار/ تومان

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

پراید 132- LE کیسه هوا نمايندگي / تومان/غيرمتاليك

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

۱۲,۲۵۰,۰۰۰

پراید 132- LE کیسه هوا بازار/ تومان

۱۵,۷۳۰,۰۰۰

۱۵,۷۳۰,۰۰۰

پراید 141- LE کیسه هوا نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك

۱۱,۵۲۰,۰۰۰

۱۱,۵۲۰,۰۰۰

پراید 141- LE کیسه هوا بازار/ تومان

۱۵,۹۰۰,۰۰۰

۱۵,۹۰۰,۰۰۰

مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي نمایندگی/تومان

۵۷,۵۸۰,۰۰۰

۵۷,۵۸۰,۰۰۰

مگان اتوماتيک 2000 سي‌سي بازار/تومان

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

آزرا نمایندگی/تومان

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

آزرا بازار/تومان

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا نمایندگی/تومان

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

سوناتا بازار/تومان

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

اشتراک گذاری:
دیگران چه می‌خوانند
ارسال دیدگاه