X بستن تبلیغات
دسته بندی : اطلاعات داروها

539

۰

قرص چاقی ران وباسن

قرص چاقی ران وباسن در مورد قرص چاقی ران وباسن چقدر اطلاعات دارید؟ گهر در این بخش اطلاعات کاملی در مورد قرص چاقی ران وباسن عنوان می کند. محصولات...

256

۰

قرص پلی پیل poly pill ، عوارض و موارد مصرف قرص پلی پیل

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …  قرص پلی پیل poly pill  را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

3280

۰

قرص دپاکین کرونو ، عوارض و موارد مصرف قرص دپاکین کرونو

اگر قصد مصرف قرص دپاکین کرونو را دارید و یا از قرص دپاکین کرونو استفاده کرده است بد نیست که در مورد فواید و عوارض قرص دپاکین کرونو اطلاعاتی کسب...

191

۰

خرید قرص ریداکتیل

قرص ریداکتیل یک قرص برای افراد پر اشتها می باشد افراد چاق معمولا و اکثر اشتهای زیادی دارند و همین امر خود به افزایش اشتها کمک می کند. برای...

2234

۰

قرص سفامادار (عوارض و موارد مصرف سفامادار)

قرص سفامادار یکی از قرصهایی است که افرادی که دنبال لاغری هستند بیشتر دنبال این نوع قرص هستند قرص سفامادار چیست :  وظیفه اصلی قرص سفامادار ایجاد کاهش اشتها در افرادی است...

566

۰

شربت زوفا عسلی معجزه ای برای درمان سرفه

زوفا عسلی یک شربت فوق العاده برای درمان سرفه خشک و همچنین سرفه های کهنه که بعد از سرماخوردگی همراه شما می باشد. شربت زوفا عسلی معجزه ای برای...

386

۰

آمپول پاکلیتاکسل Paclitaxel + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … آمپول پاکلیتاکسل Paclitaxel  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر...

545

۰

قرص پیموزاید pimozide + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …  قرص پیموزاید pimozide  را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر هیچگونه...

305

۰

قطره پیلوکارپین Pilocarpine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … قطره پیلوکارپین Pilocarpine  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر...

466

۰

قرص پانکراتین pancreatin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …  قرص پیموزاید pimozide  را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر هیچگونه...

360

۰

قرص پنتوپرازول pantoprazole + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …  قرص پنتوپرازول pantoprazole  را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر هیچگونه...

426

۰

قرص پیوگلیتازون Pioglitazone + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …  قرص پیوگلیتازون Pioglitazone را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر هیچگونه مسئولیتی...

239

۰

آمپول پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …   آمپول پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

280

۰

آمپول پیپراسیلین Piperacillin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …  آمپول پیپراسیلین Piperacillin را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر...

397

۰

داروی بواسیزوماب Bevacizumab + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بواسیزوماب Bevacizumab  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

305

۰

داروی بیوتین(ویتامینH) + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بیوتین(ویتامینH)  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر...

451

۰

داروی بتانکول Bethanechol + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بتانکول Bethanechol  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

476

۰

داروی بتامتازون ال – آ Betamethasone L.A + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی  بتامتازون ال – آ Betamethasone L.A را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز...

253

۰

داروی بتاکسولول Betaxolol + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بتاکسولول Betaxolol  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

1159

۰

داروی بی پریدن Biperiden + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بی پریدن Biperiden  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي