X بستن تبليغات
دسته بندی : اطلاعات داروها

29

۰

دوران بارداری و مشکلات و مزایای آن

در این بخش مطلب جدیدی برای شما عزیزان تهیه و تنظیم کرده ایم که دعوت می کنیم تا پایان ما را همراهی کنید. عنوان مطلب جدیدی که در این...

127

۰

داروی بکلومتازون Beclomethasone + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بکلومتازون Beclomethasone  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال...

111

۰

داروی ب.ث.ژ BCG + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی ب.ث.ژ BCG را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال...

119

۰

داروی بنزتروپین Banztropine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بنزتروپین Banztropine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

112

۰

داروی بنزیدامین Benzydamine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بنزیدامین Benzydamine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

102

۰

داروی بنزوکائین Benzocaine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی داروی بنزوکائین Benzocaine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

71

۰

داروی بنزوئیل پروکساید Benzoyl Peroxide + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بنزوئیل پروکساید Benzoyl Peroxide را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می...

78

۰

داروی بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بنزیل بنزوات Benzyl Benzoate را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک...

67

۰

داروی باریم سولفات Barium Sulfate + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی Barium Sulfate -باریم سولفات را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک...

74

۰

داروی باکلوفن Baclofen + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی Baclofen-باکلوفن را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر...

69

۰

داروی آپریتیانت Aprepitant + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی  آپریتیانت Aprepitant را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال...

67

۰

داروی باسیتراسین Bacitracin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی Bacitracin-باسیتراسین  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر...

92

۰

داروی آنتی هیستامین دکنژستان Antihistamine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آنتی هیستامین دکنژستان Antihistamine  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می...

356

۰

داروی فلیبانسرین flibanserin برای افزایش میل جنسی زنان + موارد مصرف و عوارض

داروی فلیبانسرین flibanserin یک دارویی برای افزایش میل جنسی زنان می باشد در ادامه با موارد مصرف و عوارض این دارو آشنا می شوید بازبینی چند بررسی تازه نشان می‌دهد...

184

۰

داروی رازین Rasin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی رازین Rasin را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال...

68

۰

داروی زارین Sankol + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی زارین Sankol را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

321

۰

داروی جینکوسان Gincosan + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی جینکوسان Gincosan را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

113

۰

داروی آمانتادین Amantadine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمانتادین Amantadine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

165

۰

داروی آنتی میگرن Anti Migraine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آنتی میگرن Anti Migraine را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک...

181

۰

داروی آمینوفیلین Aminophylline + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی آمینوفیلین Aminophylline را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي