X بستن تبليغات
دسته بندی : اطلاعات داروها

249

۰

شربت زوفا عسلی معجزه ای برای درمان سرفه

زوفا عسلی یک شربت فوق العاده برای درمان سرفه خشک و همچنین سرفه های کهنه که بعد از سرماخوردگی همراه شما می باشد. شربت زوفا عسلی معجزه ای برای...

202

۰

آمپول پاکلیتاکسل Paclitaxel + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … آمپول پاکلیتاکسل Paclitaxel  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر...

216

۰

قرص پیموزاید pimozide + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …  قرص پیموزاید pimozide  را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر هیچگونه...

164

۰

قطره پیلوکارپین Pilocarpine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … قطره پیلوکارپین Pilocarpine  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر...

224

۰

قرص پانکراتین pancreatin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …  قرص پیموزاید pimozide  را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر هیچگونه...

174

۰

قرص پنتوپرازول pantoprazole + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …  قرص پنتوپرازول pantoprazole  را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر هیچگونه...

185

۰

قرص پیوگلیتازون Pioglitazone + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …  قرص پیوگلیتازون Pioglitazone را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر هیچگونه مسئولیتی...

129

۰

آمپول پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …   آمپول پیپکورونیوم بروماید Pipecuronium Bromide را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

132

۰

آمپول پیپراسیلین Piperacillin + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و …  آمپول پیپراسیلین Piperacillin را می خوانید. توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر...

208

۰

داروی بواسیزوماب Bevacizumab + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بواسیزوماب Bevacizumab  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

157

۰

داروی بیوتین(ویتامینH) + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بیوتین(ویتامینH)  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال گهر...

180

۰

داروی بتانکول Bethanechol + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بتانکول Bethanechol  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

176

۰

داروی بتامتازون ال – آ Betamethasone L.A + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی  بتامتازون ال – آ Betamethasone L.A را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز...

118

۰

داروی بتاکسولول Betaxolol + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بتاکسولول Betaxolol  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

284

۰

داروی بی پریدن Biperiden + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بی پریدن Biperiden  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

183

۰

آیا می دانید دگزامتازون چیست ؟

دگزا متازون و به اصطلاح عامیانه دگزا یک آمپول کورتونی می باشد که در ادامه با استفاده درمانی و البته مضرات آن آشنا می شوید آیا می دانید دگزامتازون...

235

۰

​موارد مهمی که باید درباره قرصهای پیشگیری از بارداری بدانید

قرصهای پیشگیری از بارداری انواع مختلفی هستند اما این قرصها بعضا بدلایلی برای فرد ضرر دارند. در ادامه موارد مهمی را درباره قرصهای جلوگیری از بارداری می خوانید فرمهای...

192

۰

داروی بتامتازون موضعی topical) Betamethasone) + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بتامتازون موضعی topical) Betamethasone)  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می...

160

۰

داروی بتامتازون Betamethasone + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بتامتازون Betamethasone  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد....

168

۰

داروی بتاهیستین Betahistine + موارد مصرف و عوارض آن

در این مطلب موارد مصرف ، عوارض و … داروی بتاهیستین Betahistine  را می خوانید توجه : استفاده از هر دارو بنا به تشخیص و تجویز پزشک می باشد. پورتال...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي