X بستن تبلیغات
دسته بندی : تعبیر خواب

17

۰

تعبیر خواب باغ انگور ، خواب باغ انگور دیدن

تعبیر خواب باغ انگور و یا تعبیر دیدن باغ انگور در خواب آنلی بیتون می‌گوید: دیدن انگور در خواب، علامت آن است که از کار سختی فرار می‌کنید. دیدن...

16

۰

تعبیر خواب ورق بازی ، خواب پاسور دیدن

تعبیر خواب ورق بازی و یا تعبیر دیدن پاسور در خواب یدن پاسور در خواب نشانه رسیدن سریع به خواسته‌های فرد بیننده خواب است. تعبیر خواب بازی ورق (پاسور)...

20

۰

تعبیر خواب آرد ، خواب آرد دیدن

تعبیر خواب آرد و یا تعبیر دیدن آرد در خواب دیدن آرد در خواب از دیدگاه تعبیرگران اسلامی دارای تعبیر و نشانه‌های خوبی است بدین صورت که احتمال می‌رود...

17

۰

تعبیر خواب آزاد شدن ، خواب آزاد شدن از زندان

تعبیر خواب آزاد شدن و یا تعبیر دیدن آزاد شدن در خواب دیدن آزاد شدن در خواب به معنای رهایی از الگوهای اخلاقی یا مفاهیمی که برای خودمان ساخته‌ایم....

16

۰

تعبیر خواب آسمان ، خواب آسمان دیدن

تعبیر خواب آسمان و یا تعبیر دیدن آسمان در خواب در کتاب فرهنگ تفسیر رویا آورده شده است که دیدن آسمان در خواب نمادی از ذهن، توان بالقوه رویابین است. رویاهایی...

27

۰

تعبیر خواب بازار ، خواب بازار رفتن

تعبیر خواب بازار و یا تعبیر بازار رفتن در خواب بازار در رویا به گفته کتاب فرهنگ تفسیر رویا نشان دهنده واقعیت زندگی روزمره، بده بستان‌هایی که به طور کلی در...

30

۰

تعبیر خواب بارداری ، خواب باردار شدن

تعبیر خواب بارداری و یا تعبیر باردار شدن در خواب تعبیر خواب باردار بودن ابن سیرین می‌گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن باردار، دلیل کند...

39

۰

تعبیر خواب بادمجان ، خواب بادنجان دیدن

تعبیر خواب ادمجان و یا تعبیر دیدن بادنجان در خواب تعبیر خواب بادمجان محمد بن سیرین گوید: بادمجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بی وقت و...

18

۰

تعبیر خواب بادبزن ، خواب باد بزن دیدن

تعبیر خواب بادبزن و یا تعبیر دیدن باد بزن در خواب تعبیر خواب بادبزن آنلی بیتون می‌گوید: دیدن بادبزن در خواب، علامت آن است که در آینده نزدیک خبرهایی خوب...

27

۰

تعبیر خواب بادبادک ، خواب بادبادک دیدن

تعبیر خواب بادبادک و یا تعبیر دیدن بادبادک در خواب بادبادک به آسمان فرستادن نشانه بدست آوردن مال از راه نادرست می‌باشد. تعبیر خواب بادبادک هوا کردن آنلی بیتون می‌گوید:...

30

۰

تعبیر خواب باتلاق ، خواب افتادن در باتلاق

تعبیر خواب باتلاق و یا تعبیر افتادن در باتلاق در خواب دیدن گیر افتادن در باتلاق در رویا بیانگر ضرر و زیان برای فرد بیننده خواب است. تعبیر خواب...

29

۰

تعبیر خواب بابونه ، خواب گل بابونه دیدن

تعبیر خواب بابونه و یا تعبیر دیدن گل بابونه در خواب به تعبیر لیلا برایت دیدن بابونه در خواب نشانه غم ولی خوردن آن به دلیل خواص مفیدش نشانه سلامتی...

32

۰

تعبیر خواب آشپزخانه ، خواب آشپزخانه دیدن

تعبیر خواب آشپزخانه و یا تعبیر دیدن آشپزخانه در خواب تعبیر خواب آشپزخانه دیدن آشپزخانه در خواب، دلالت بر این دارد که بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار غم و...

37

۰

تعبیر خواب آغوش گرفتن ، خواب بغل کردن

تعبیر خواب آغوش گرفتن و یا تعبیر دیدن بغل کردن در خواب دیدن آغوش و بغل کردن نزدیکان در خواب بر اساس گفته‌های تعبیر گران اسلامی نشانه غم و اندوه...

28

۰

تعبیر خواب آکواریوم ، خواب آکواریوم دیدن

تعبیر خواب آکواریوم و یا تعبیر دیدن آکواریوم در خواب از دیدن آکواریوم در خواب و تفاسیر تعبیرگران این‌گونه می‌توان برداشت کرد که نشانه رنج و ناراحتی است. البته...

32

۰

تعبیر خواب آناناس ، خواب آناناس دیدن

تعبیر خواب آناناس و یا تعبیر دیدن آناناس در خواب آناناس از جمله میوه‌هایی است که بومی کشور ما نبوده و بنابراین تفاسیری از دیدگاه تعبیرگران اسلامی برای آن...

26

۰

تعبیر خواب آواز خواندن ، خواب آواز خواندن

تعبیر خواب آواز خواندن و یا تعبیر دیدن آواز خواندن در خواب آواز خواندن در خواب بر اساس کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ به معنای ابراز احساسات درونی خود،...

20

۰

تعبیر خواب آهنگ و رقصیدن ، خواب رقصیدن دیدن

تعبیر خواب آهنگ و رقصیدن و یا تعبیر دیدن آهنگ و رقصیدن در خواب آهنگ و موسیقی در رویا به معنای نواختن احساسات نامحسوس و نیروهای درون ما، وقوف...

22

۰

تعبیر خواب آمبولانس ، خواب آمبولانس دیدن

تعبیر خواب آمبولانس و یا تعبیر دیدن آمبولانس در خواب تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا آورده است که: اکثر رویاهایی که در آن‌ها آمبولانس دیده می‌شود شامل...

2633

۰

تعبیر خواب جانماز ، خواب جانماز دیدن

تعبیر خواب جانماز ، خواب جانماز تعبیرش چه می شود؟ موقعی که ما از جا نماز استفاده می کنیم که در محضر خداوند تبارک و تعالی هستیم و این...

گـهـر در شبکه هاي اجتماعي